ป่าแดดร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โรงเรียนวัดป่าแดด  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  วัดพระยืน  ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2562