สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายกนกศักดิ์ กระแสร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งจังหวัดลำพูนกำหนดจัดขึ้น โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน