สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน